Xarxa Global de Bancs de Temps

Com vam acordar en la 1a Trobada estatal de Bancs de Temps crearem una xarxa global de Bancs de Temps per poder intercanviar serveis entre diferents Bancs de Temps. Per participar només heu de seguir aquests senzills passos:

  1. Omplir el formulari d’inscripció d’un Banc de Temps a la Xarxa Global.
  2. Conèixer i aplicar el protocol d’actuació en cas de sol·licitud d’intercanvi entre Bancs.

Tot això està en procés d’experimentació i millora constant així que fes-nos arribar qualsevol suggeriment de millora.

Més informació:

redglobalbdt.wordpress.com