Informació i coneixements

Per a que un Banc de Temps funcioni correctament no existeix una fórmula màgica. Son moltes i molt variades les metodologies o estratègies que podem fer servir per generar les condicions idònies.

Aquest know how es crea dia rere dia a tots els Bancs de Temps, el que tractem de fer per mitja de la Wiki BdT és posar en comú totes aquestes estratègies i els seus resultats per així poder crear una intel·ligència col·lectiva que ajudi a cada Banc de Temps a prendre, d’una manera més eficaç, les seves pròpies decisions.

Compartir informació entre els diferents Bancs de Temps és un factor clau. Mantenim el mapa dels Bancs de Temps a www.bdtonline.org juntament amb Vivirsinempleo.org i 15mpedia