Compartir informació entre els Bancs de Temps es un factor clau per accelerar el desenvolupament d’aquests. Per aquest fi contem amb un grup de Google on ens comuniquem amb un objectiu en comú: conseguir un millor funcionament dels Bancs de Temps

Col·laborem també a mantenir el mapa dels Bancs de Temps del estat Espanyol conjuntament amb Vivirsinempleo.org i Mapunto