Compartir informació entre els Bancs de Temps es un factor clau per accelerar el desenvolupament d’aquests.

Col·laborem també a mantenir el mapa dels Bancs de Temps del estat Espanyol conjuntament amb Vivirsinempleo.org i Mapunto